Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 27. september 2018

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i Københavns Lufthavne A/S (CPH) behandler dine personoplysninger. Politikken supplerer, men erstatter ikke, øvrige politikker og vilkår, som måtte være fastsat for anvendelsen af de enkelte tjenester udbudt af CPH.

Det er afgørende for CPH, at du kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du eksempelvis befinder dig i lufthavnen, opretter dig som medlem af CPH Advantage, tilmelder dig eller anvender en af vores services.

Du kan også læse vores cookiepolitik her: CPH.dk/cookiepolitik/

Hvis du har et CPH ID kort, gælder følgende privatlivspolitik

Dataansvarlig

Dine personoplysninger behandles af Københavns Lufthavne A/S, Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark som dataansvarlig.

Databeskyttelsesrådgiver

CPH har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du er velkommen til at kontakte, hvis du måtte have spørgsmål eller lignende til den måde, vi behandler personoplysninger på. Vores DPO kan kontaktes på privacy@cph.dk.

Ønsker du at udmelde dig af CPH Advantage, bedes du følge proceduren i medlemsbetingelserne.

Obligatoriske oplysninger

Oplysninger, der er markeret med *, er obligatoriske. Konsekvensen af, ikke at udlevere oplysningerne er, at CPH ikke kan tilbyde de services, du anmoder om.

Dine rettigheder

Du har naturligvis ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig i CPH. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har naturligvis også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af dine personoplysninger.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Oplysninger indsamlet fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan denne kilde/disse kilder være:

 1. Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

Opdatering af privatlivspolitikken

Vi vil løbende foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Det kan du tjekke ved at se på datoen øverst på siden. Hvis der foretages væsentlige ændringer i politikken, vil vi orientere dig herom samt konsekvenserne af ændringerne.  

Ved at klikke på emnerne nedenfor kan du se hvilke behandlinger af personoplysninger, der gælder for de forskellige dele af CPH.

Politikken gælder for følgende områder i CPH:

1. CPH ADVANTAGE
 

CPH indsamler oplysninger om dig som medlem af CPH Advantage. Oplysningerne nedenfor supplerer de generelle vilkår for CPH Advantage, som kan findes her.

1.1 De personoplysninger, der behandles i CPH Advantage om dig, er:

 • Navn*
 • Adresse*
 • E-mail adresse*
 • Fødselsdato*
 • Køn*
 • Telefonnummer*
 • Købshistorik*
 • Præferenceoplysninger
 • CPH Advantage medlemsnummer*
 • Oplysninger indsamlet via cookies på CPH.dk og via CPH App
 • Nummerplade

1.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at opretholde og vedligeholde dit medlemskab i CPH Advantage, herunder at forbedre vores kendskab til dig (profilering), bl.a. så vi kan sende relevant markedsføringsmateriale til dig, herunder i forbindelse med tilbud, kampagner og konkurrencer.

1.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne i CPH Advantage anvendes alene med dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A. Du har naturligvis ret til at tilbagekalde dit samtykke på hvilket som helst tidspunkt.

1.4 Modtagere

CPH vil i visse tilfælde videregive personoplysninger, som er indsamlet som led i dit forhold til CPH Advantage. Oplysninger kan videregives til:

 1. leverandører, vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester, sociale medier med henblik på vores markedsføring; eller
 2. sociale medier med henblik på vores markedsføring; eller
 3. samarbejdspartnere, som forretninger, spisesteder, flyselskaber samt vores partnere, som er beliggende i eller udenfor CPH, i forbindelse med bestilling, salg eller opfyldelse af andre tjenester; eller
 4. hvis CPH er pålagt at udlevere oplysninger som følge af en domstolsafgørelse eller hvis det er påkrævet efter gældende ret.

1.5 Sletning

Personoplysningerne opbevares som minimum så længe, du er medlem af CPH Advantage. Når du opsiger eller melder dig ud af CPH Advantage, slettes dine personoplysninger. De personoplysninger, som CPH behandler, vil blive slettet senest 12 måneder efter opsigelsen/udmeldelsen. Oplysningerne kan inden sletning blive anonymiseret til brug for statistiske undersøgelser vedrørende CPH Advantage. 

2. PARKERING
 

CPH indsamler oplysninger om dig i forbindelse med din anvendelse af parkeringsanlæggene i CPH. Oplysningerne nedenfor supplerer de generelle vilkår for CPH Parkering, som kan findes her.

2.1 De personoplysninger, der behandles i CPH Parkering om dig, er:

 • Navn*
 • E-mail adresse*
 • Telefonnummer*
 • Land og postnummer*
 • Nummerplade*
 • Parkeringslokation, -periode og reservationsnummer*
 • Advantage medlemsnummer
 • Brobizz-nummer
 • Betalingsmetode, herunder kreditkortoplysninger*
 • Invalidelicensnummer
 • Oplysninger om din bil i forbindelse med administration, eksempelvis afhentning og service af bil, herunder mærke, farve og model.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at gennemføre/administrere din aftale om/køb af parkering i CPH, samt til statistiske formål.

2.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne, der behandles som led i bestilling af parkering i CPH, behandles på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.B, da oplysningerne er nødvendige for at indgå og gennemføre aftalen med dig om køb af parkering i CPH, samt for at evt. retskrav kan fastlægges eller forsvares.

2.4 Modtagere

CPH vil alene videregive personoplysninger til CPH’s samarbejdspartnere, som er indsamlet som led i din bestilling af parkering, når dette er nødvendigt, herunder hvis du har bestilt afhentning eller ekstraydelser som service eller rengøring af din bil. CPH kan ved manglende betaling videregive oplysninger til vores inkassobureau.

2.5 Sletning

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din bestilling af parkering i CPH, vil blive slettet efter 1 år. Oplysningerne gemmes alene for at give dig adgang til dine historiske bookingdata via din brugerprofil, bl.a. med henblik på evt. indsigelser, bogføring mv.

Billeder af nummerplader i forbindelse automatisk nummerpladegenkendelse ved ind- og udkørsel af p-anlæg, samt We Park You Fly (Valet Parking), slettes senest 30 dage efter endt parkering.

Oplysninger, som er nødvendige for at opfylde reglerne i bogføringsloven, behandles i op til 5 år plus indeværende år.

3. COOKIES OG WIFI - CPH FREE WIFI
 

CPH indsamler og anvender oplysninger om dig, når du anvender vores websteder og apps, samt det trådløse internet CPH FREE WIFI i CPH. I denne forbindelse kan CPH lagre cookies på dit device (computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr).

Du kan læse vores cookiepolitik her.

De generelle vilkår for brug af CPH FREE WIFI kan findes her.

3.1 De personoplysninger, som indsamles og behandles er følgende:

 • Oplysninger, der sendes fra dit device, når du besøger vores websteder, anvender vores tjenester eller modtager services* 
 • Oplysninger om din:
  • Enheds id (IP- og MAC-adresse), henvisnings-URL, længden af besøget, geografisk placering, og
  • Oplysninger vedrørende din brug af CPH’s websteder, apps og tjenester. Disse personoplysninger indsamles også via cookies og i nogle tilfælde beacons mv.

3.2 Formål

Formålet med indsamlingen af oplysninger i forbindelse med besøg på vores websteder, apps og CPH FREE WIFI er at forbedre CPHs websteder og målrette markedsføringen af tilbud til dig, samt at udarbejde anonyme statistikker over brugerne af CPH, herunder brugernes fysiske færden i CPH.

3.3 Behandlingsgrundlag

Personoplysningerne, der behandles i forbindelse med din anvendelse af vores websteder, apps og CPH FREE WIFI, behandles på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.F, da behandlingen er nødvendig for at opfylde følgende legitime formål hos CPH:

 1. forbedring af websteder and apps, statistik og nødvendig funktionalitet,
 2. målrettet markedsføring,
 3. at sikre, at det alene er privatpersoner (og ikke lejere mm.), der anvender CPH FREE WIFI,
 4. sikre at CPH FREE WIFI ikke anvendes til download af ulovligt materiale eller i øvrigt anvendes i strid med dansk ret. 

3.4 Modtagere

Relevante personoplysninger videregives til leverandører, vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester samt mediebureauer, annoncenetværk og sociale medier med henblik på vores markedsføring.

3.5 Sletning

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din brug af CPH FREE WIFI, vil blive anonymiseret løbende og slettes senest 12 måneder efter indsamling. 

Cookies udløber i henhold til vores cookiepolitik, læs mere her.

3.6 Begrænsning af dine rettigheder

Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger som CPH behandler til de ovenfor nævnte formål, forudsætter det, at du giver CPH yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig, jf. persondataforordningens artikel 12.6; (i) e-mail og land registreret ved log-on, (ii) anvendt IP/MAC –adresse, samt (iii) dato og ca. tidspunkt for anvendelse af CPH FREE WIFI. CPH behandler ikke oplysninger om dit for- og efternavn, og kan derfor ikke identificere dig alene ud fra de registrerede oplysninger.

4. WEBSHOP - CPH.DK/SHOP
 

I forbindelse med at du bestiller varer fra CPH.dk/shop behandler CPH og den til enhver tid værende operatør af TAX FREE butikken, som er dem du indgår aftalen med, oplysninger om dig og dit køb. De generelle vilkår for køb af produkter på CPH.dk/shop kan findes her.

4.1 De personoplysninger, som indsamles og behandles i forbindelse med købsprocessen, er følgende:

 • Navn*
 • Adresse*
 • E-mail adresse*
 • Telefonnummer*
 • Oplysninger om betalingsmetode, herunder kreditkortoplysninger*
 • Oplysninger om køb eller reservation*

4.2 Formål

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre købet eller bestillingen af varer på CPH.dk/shop.

4.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne, der behandles som led i bestilling eller køb af varer på CPH.dk/shop, behandles på baggrund af persondataforordningens artikel 6.1.B, da oplysningerne er nødvendige for at indgå aftalen med dig om køb eller reservation af dine varer.

4.4 Modtagere

I det omfang det er nødvendigt, videregiver CPH relevante personoplysninger til den til enhver tid værende operatør af TAX FREE butikken og andre samarbejdspartnere til brug for gennemførelsen af dit køb eller din reservation.

4.5 Sletning

Oplysninger, som er nødvendige for at opfylde reglerne i bogføringsloven, opbevares af CPH i op til 5 år plus indeværende regnskabsår. 

5. SECURITY, TV-OVERVÅGNING OG BAGAGE
 

For CPH er sikkerhed vigtigt og med henblik på at opfylde de sikkerhedskrav, som CPH er underlagt, behandler CPH en række oplysninger om dig, når du anvender og færdes i CPH.

5.1 De personoplysninger, der behandles i de forskellige sammenhænge i CPH, er:

 • Scanning af boardingkort i forbindelse med securitytjek*
 • Tv-overvågning af lufthavnens områder*
 • Screening og sortering af bagage*

5.2 Formål

Oplysningerne behandles til opfyldelse af krav til security, validering af passagerer via boardingkort og pas, statistik over brugerne af CPH, herunder passagerers færden i CPH og generering af hændelsesrapporter og håndtering af særtransporter. For at opfylde disse forpligtelser anvender CPH tv-overvågning på CPH’s område. CPH behandler desuden oplysninger i forbindelse med screening og sortering af bagage.

5.3 Behandlingsgrundlag

CPH er underlagt en lang række lovkrav om iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger i CPH. CPH’s behandlingsgrundlag er derfor persondataforordningens artikel 6.1.C, da behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde CPH’s juridiske forpligtelser, herunder luftfartslovens regler.

5.4 Modtagere

CPH kan i særlige tilfælde, når det er nødvendigt, dele relevante oplysninger med danske myndigheder. I helt særlige tilfælde kan oplysninger videregives til private tredjeparter, eksempelvis forsikringsselskaber, i forbindelse med behandling af tvistsager. I den forbindelse videregives alene oplysninger om det konkrete berørte individ. CPH videregiver endvidere i nødvendigt omfang oplysninger til flyselskaber til brug for afregning i forbindelse med CPH Fast Track og CPH Express.

5.5 Sletning

Oplysninger fra validering af boardingkort slettes efter 3 måneder.

Optagelser fra TV-overvågning, som sker på CPH’s område, er omfattet af persondatalovens krav til opbevaring af optagelserne. Optagelserne slettes efter senest 30 dage. I særlige tilfælde og i forbindelse med en konkret sag kan oplysningerne opbevares i en længere periode.

Oplysninger, der behandles i forbindelse medbehandling og sortering af bagage, slettes efter 5 dage.

5.6 Begrænsning af dine rettigheder

I forbindelse med tv-overvågning på CPH’s område er dine rettigheder efter persondataforordningens kapitel III begrænset som følge af persondataforordningens artikel 23.1, litra c. og d. Du har således ikke ret til indsigt i tv-optagelser, hvilket skyldes hensyn til den offentlige sikkerhed samt forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

Indsigt i behandlede oplysninger i forbindelse med scanning af boardingkort kræver, at du giver CPH yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig, jf. persondataforordningens artikel 12.6; (i) dato og ca. klokkeslæt for scanning af boardingkort, (ii) booking nr., samt (iii) dine initialer. CPH behandler alene oplysninger fra boardingkortet samt dato og klokkeslæt, men ikke dit for- og efternavn, og kan derfor ikke identificere dig ud fra de registrerede oplysninger.

6. CPH APP
 

I forbindelse med, at du downloader og bruger vores CPH App, indsamler CPH en række oplysninger om dig, dit device og din anvendelse af vores app. Derudover registreres der cookies i forbindelse med din brug af appen, hvilket du kan læse om i CPH’s cookiepolitik, som du finder her.

6.1 De personoplysninger, vi indsamler i appen, er:

 • Oplysninger, der sendes fra din telefon/terminaludstyr, når du besøger CPH eller vores websteder
  • Herunder oplysninger om din enheds id, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, elektronisk adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, henvisnings-URL
 • Præferencer og oplysninger vedrørende din brug af CPHs websteder og tjenester
 • Hvis du er CPH Advantagemedlem: Navn, køn, sprog, telefonnumer, email-adresse og oplysninger om CPH Advantagemedlemsskab
 • Navn, adresse, email-adresse og betalingsoplysninger i forbindelse med køb i appen*

6.2 Formål

Vi anvender de personoplysninger, vi indsamler til at:

 1. håndtere bestillinger af parkering og måltider og varer i CPH Webshop,
 2. at forbedre vores kendskab til dig, bl.a. sådan at vi kan sende mere relevant markedsføringsmateriale til dig, samt til
 3. at sende dig målrettet markedsføringsmateriale via elektronisk post, push-beskeder eller andre teknologier. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af CPH.

6.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne, der behandles i forbindelse med din bestilling, behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.B (nødvendigt for at opfylde en aftale med dig) og artikel 6.1.F (forfølge følgende saglige interesser: markedsføringsformål, udfærdigelse af statistikker)

6.4 Modtagere

Vi deler i nogle tilfælde relevante oplysninger, som vi indsamler i app’en, med vores samarbejdspartnere, med henblik på at behandle din bestilling af services, herunder varer fra CPH Webshop.

6.5 Sletning

Oplysningerne, der indsamles i forbindelse med dit køb af parkering eller varer i CPH Webshop, slettes efter 5 år plus indeværende regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

7. HENVENDELSER TIL CPH
 

Som bruger af CPH har du naturligvis mulighed for at rette henvendelse til CPH, herunder eksempelvis i forbindelse med spørgsmål, klager eller lignende.

7.1 Personoplysninger, der behandles, kan omfatte følgende:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer*
 • Oplysninger, du måtte afgive, som er nødvendige for at CPH kan behandle din henvendelse
 • Optagelser af telefonsamtaler i kundeservice

7.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysninger er, at CPH kan hjælpe dig og behandle din henvendelse. Optagelser af samtaler i kundeservice foretages til varetagelse af Security og Safety hensyn.

7.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.F (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, som CPH søger at følge, er at bistå dig med at besvare din henvendelse. I afvejningen af din interesse overfor CPH’s indgår tillige det faktum, at CPH alene behandler de oplysninger, du har indsendt til CPH. CPH indhenter ikke yderligere oplysninger. CPH er endvidere retligt forpligtet til at optage telefonsamtaler i kundeservice i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.C.

I tilfælde af klager eller erstatningskrav, der måtte indeholder følsomme oplysninger, herunder eksempelvis oplysninger om helbredsforhold, behandles oplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 9.2.F (for at retskrav kan fastlægges eller forsvares).

7.4 Modtagere

Relevante oplysninger kan, i det omfang CPH er forpligtet hertil, videregives til relevante offentlige myndigheder, herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, og Politiet. Herudover kan oplysningerne videregives til eksterne rådgivere, herunder advokater, hvis det er nødvendigt. 

7.5 Sletning

Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med besvarelse af henvendelser, slettes senest 24 måneder efter, at sagen er afsluttet i CPH.

Optagelser af samtaler i kundeservice slettes som senest efter 30 dage.

Oplysninger, behandlet i forbindelse med miljømæssige henvendelser, slettes eller anonymiseres senest 5 år efter færdigbehandling.

8. NYHEDSBREVE, KONKURRENCER OG UNDERSØGELSER
 

Som bruger af CPH har du mulighed for at modtage diverse nyhedsbreve, deltage i vores konkurrencer og evt. svare på brugerundersøgelser.

8.1 Personoplysninger, der behandles, kan omfatte følgende:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer*
 • Oplysninger, du måtte afgive, som er nødvendige, som led i konkurrencen eller tilmelding til nyhedsbrev
 • Besvarelser af undersøgelser

8.2 Formål

Formålet med behandlingen af oplysninger er, at CPH kan sende dig ønskede nyhedsbreve, administrere konkurrencer og modtage svar på undersøgelser.

8.3 Behandlingsgrundlag

Oplysningerne anvendes alene med dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.A. Du har naturligvis ret til at tilbagekalde dit samtykke på et hvilket som helst tidspunkt.

8.4 Modtagere

Relevante oplysninger kan, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med konkurrencer, videregives til samarbejdspartnere, som forretninger, spisesteder, flyselskaber mv.

8.5 Sletning

Oplysninger, som CPH behandler oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, behandles, indtil du måtte framelde dig nyhedsbrevet.

Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med konkurrencer, behandles, indtil konkurrencen er afgjort og slettes herefter, med mindre andet fremgår af konkurrencevilkårene for den enkelte konkurrence.

Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med besvarelse af undersøgelser, slettes eller anonymiseret senest 1 år efter modtagelse.

9. ANDEN BEHANDLING
 

9.1 Ventetidsmålinger

For at optimere flowet af passagerer gennem lufthavnen følger CPH løbende med i antallet af passagerer. CPH indsamler ikke personoplysninger i denne forbindelse, men alene anonymiserede data. Herved følges alene med i antallet af personer, der bevæger sig gennem lufthavnen for at sikre, at der er nok medarbejdere klar og linjer åbne i eksempelvis paskontrollen eller Security og til statistiske og analysemæssige formål. CPH bruger tillige disse oplysninger til at angive den estimerede ventetid, der oplyses i terminalerne og i CPH Appen.

9.2 Andre aktører i lufthavnen

Der er en lang række selvstændige aktører i lufthavnen, herunder flyselskaber, groundhandlingsselskaber, butikker og andre serviceleverandører. CPH er ikke ansvarlig for disse selvstændige aktørers evt. behandling af personoplysninger. Eksempelvis forestår CPH ikke check-in og boarding i Københavns Lufthavn, Kastrup.